AC

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty(kradzieży), zniszczenia lub uszkodzenia.

Poniższy opis ma charakter ogólny. Należy pamiętać, że każde Towarzystwo Ubezpieczeń ma swoje odrębne warunki tego ubezpieczenia. Jednakże na podstawie wieloletnich doświadczeń przy współpracy z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi spróbujemy dla Państwa opisać charakter tego ubezpieczenia.

1. Ogólne warunki ubezpieczenia

W odróżnieniu od OC, Autocasco (AC) to ubezpieczenie dobrowolne.
Jeżeli przed zawarciem ubezpieczenia chcecie Państwo zapoznać się z warunkami na jakich zawierać będziecie umowę poproście agenta ubezpieczeniowego o Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to najczęściej niewielka "książeczka" w której możecie Państwo w najdrobniejszych szczegółach przeczytać wszystkie warunki ubezpieczenia. Jeżeli jednak nie chcecie tego robić poproście agenta o to, by Wam opowiedział o tym ubezpieczeniu, lub zadajcie mu pytania w sprawach które Was interesują.

2. Wiek pojazdu

Nie każdy pojazd da się ubezpieczyć od AC. Ograniczenie stanowi wiek pojazdu przy pierwszym przyjęciu do ubezpieczeniu. Najczęściej kształtuje się w granicach 10-13 lat. W następnych latach (wznawiając polisy w danej firmie) wiek nie stanowi już ograniczenia.

3. Warianty AC

Ogólnie rzecz ujmując warianty mamy dwa:

 • z wykupieniem amortyzacji części (czasem nazywany: serwisowym). Jest wariantem droższym i korzystniejszym dla klienta, bo daje uprawnienie do oddania pojazdu (w razie szkody) do autoryzowanego serwisu, lub mechanika który wszystkie zniszczone elementy pojazdu wymienia na nowe oryginalne.
 • bez wykupienia amortyzacji części (zwany kosztorysowym). W tym wariancie rzeczoznawca w razie szkody wylicza odszkodowanie w następujący sposób: oblicza wartość zniszczonych części pojazdu(sumą wyjściową jest wartość nowych, oryginalnych części), ale odlicza od tej sumy zużycie części. Firma ubezpieczeniowa płaci więc za części z potrąceniem ich zużycia. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawarta jest tabela z procentowo ujętym zużyciem części w określonym wieku pojazdu. Np. pojazd 5-6 lat: żużycie części jest na poziomie 40 %. O tyle też zostanie pomniejszone odszkodowanie w stosunku do ceny nowych oryginalnych części.

4. Wartość pojazdu

Jednym z czynników wpływających na składkę (cenę) ubezpieczenia jest oczywiście wartość ubezpieczanego pojazdu. Na polskim rynku istnieje kilka programów (systemów) wyliczających wartości pojazdu. Na dzień dzisiajszy najpopularniejszym jest Eurotax. Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych korzysta z tego systemu. My w naszej agencji przyjmując pojazdy do ubezpieczenia również wyliczamy wartość wg. programu Eurotax.

5. Zabezpieczenie pojazdu

Aby pojazd był ubezpieczony od kradzieży musi mieć zamontowaną odpowiednią ilość zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Ilość ta warunkowana jest Sumą Ubezpieczenia (wartością pojazdu). Jedno zabezpieczenie wystarcza przy pojazdach o wartości do 50.000 zł., lub 60.000 zł. (zależnie od firmy ubezpieczeniowej). Zabezpieczenia które honorują firmy ubezpieczeniowe to: immobiliser, autoalarm, blokada skrzyni biegów, lub inne zabezpieczenie mechaniczne lub elektroniczne. WAŻNE: zabezpieczenie musi być montowane fabrycznie, lub (jeśli było montowane później) posiadać atest(jego montaż musi być potwierdzony pisemnym zaświadczeniem).

6. Udział własny

Do ubezpieczenia może zostać wprowadzony udział własny. Wprowadzenie go ma swoje zalety i wady.
Zalety: niższa składka ubezpieczeniowa
Wady: odszkodowanie jest wypłacane zawsze z potrąceniem udziału własnego w szkodzie (określony jest najczęściej procentowo).

Udział własny w różnych TU oscyluje w granicach 10 % - 30 %.

7. Franszyza integralna

Choć samo pojęcie brzmi dość skomplikowanie i zniechęcająco, to jego znaczenie jest niezwykle proste. Franszyza integralna to po prostu minimalna kwota od której Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest gotowe likwidować szkodę. Jeżeli więc wartość szkody jest niższa niż ta kwota Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ogóle nie likwiduje takiej szkody. Są to najczęściej kwoty w granicy: 300 - 500 zł.

8. Zniżki

Podobnie jak w OC Towarzystwa Ubezpieczeniowe honorują staż (zniżki) wypracowany przez Państwo w innych firmach. Na potwierdzenie zniżek należy przedstawić ostatnią polisę ubezpieczenia w innym TU na której widnieje ilość zniżek, lub zaświadczenie o przebiegu ubezieczenia z innego TU (takie zaświadczenie wydaje każde TU na prośbę klienta). Wszystkie TU z którymi współpracujemy honorują zniżki zebrane w innych TU.

9. Składka

Składka w każdym TU uzależniona jest do wielu czynników. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oceniając ryzyko (ustalając dla Państwa składkę) uwzględniają najczęściej następujące czynniki:

 • wartość pojazdu
 • markę, model pojazdu
 • wiek właścicieli, lub użytkowników
 • bezszkodowy przebieg (czyli tzw. zniżki)
 • rok produkcji pojazdu
 • okres posiadania prawa jazdy
 • kod pocztowy na jaki zarejestrowany jest pojazd

10. Szkoda całkowita

W związku z częstym niezrozumieniem szkody całkowitej przez klientów postanowiliśmy Państwu przybliżyć tę formę likwidacji szkody.

 • szkoda całkowita jest wyjątkiem od "normalnej" likwidacji szkody
 • aby można było mówić o szkodzie całkowitej musi być spełniony jeden podstawowy warunek: koszt naprawy pojazdu przekracza 70 % wartości rynkowej pojazdu.
 • szkoda całkowita jest likwidowana na innych warunkach. Wygląda to następująco: Towarzystwo Ubezpieczeń ustala wartość pojazdu z chwili szkody. Następnie od tej wartości odejmuje wartość pozostałości tzn. nieuszkodzonych części. Kwotę pozostałą z takiego wyliczenia wypłaca się klientowi.

Formę rozliczania jaką jest szkoda całkowita stosuje każde znane nam Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

11. Niedoubezpieczenia pojazdu (tzw. zasada proporcji)

Tę zasadę również stosuje każde znane nam Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Pojazd należy ubezpieczać na jego wartość rynkową. Jeśli klient chce ubezpieczyć pojazd na wartość niższą powinien liczyć się z zasadą proporcji jaką stosują Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Granicą błędu jaki jest dopuszczalny przy wycenie który nie skutkuje stosowaniem zasady proporcji to 10% wartości auta. O tyle możemy się pomylić przy wycenie pojazdu.
Zasadę proporcji najlepiej ukazać na przykładzie:

Jan Kowalski ubezpiecza pojazd od AC. Wartość auta wg EUROTAX wynosi: 100 000 zł. Jednak Kowalski mówi tak: "Nie, ja nie chcę ubezpieczać pojazdu na tę wartość bo moim zdaniem on warty jest dużo mniej. Proszę mi go ubezpieczyć na 50 000 zł."
Jaka będzie wtedy konsekwencja przy wypłacie odszkodowania? W razie szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci połowę odszkodowania w razie wystąpienia JAKIEJKOLWIEK szkody, na JAKąKOLWIEK wartość. Jeśli więc Kowalski zniszczy błotnik którego wymiana kosztuje 1000 zł. to Kowalski otrzyma od Towarzystwa Ubezpieczeń 500 zł.