Assistance

Na podstawie wieloletnich doświadczeń możemy powiedzieć, że o ile AC to produkty podobne w Towarzystwach Ubezpieczeń które znamy, o tyle Assistance jest produktem bardzo różnorodnym. Niezwykle trudno jest porównywać ubezpieczenia Assistance wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych. Spróbujemy jednak przedstawić poniżej elementy wspólne tego ubezpieczenia:

1. Chronione zdarzenia

Assistance pomaga Państwu wybrnąć z kłopotliwych sytuacji które mogą Państwo spotkać na drodze. Te sytuacje to:

 • zderzenie się pojazdów
 • uszkodzenie pojazdu przez: zwierzęta, przedmioty z zewnątrz auta, osoby trzecie
 • awaria, unieruchomienie pojazdu

2. Świadczenia

 • naprawa pojazdu na miejscu lub holowanie do najbliszego punktu serwisowego
 • świadczenia dodatkowe, takie jak:
  • pojazd zastępczy
  • zakwaterowanie na czas naprawy pojazdu
  • dojazd do miejsca docelowego podróży lub powrót do miejsca zamieszkania
  • i wiele innych...

Szkody w assistance zgłasza się telefonicznie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe organizuje dla Państwa potrzebną pomoc.

Proszę jednak pamiętać, że produkty assistance są bardzo zróżnicowane. Najczęściej mają Państwo możliwość wyboru różnych wariantów, opcji assistance (podstawowych, rozszerzonych), co związane jest oczywiście z wysokością składki. Tak więc wszystkich szczegółowych informacji udzielimy Państwu na miejscu w biurze.