Fundusze inwestycyjne

Fundusz Inwestycjny lokuje zebrane od klientów środki pieniężne w:

  1. Akcje (Fundusze Akcyjne)
  2. Obligacje i lokaty bankowe (Fundusze Gwarantowane)
  3. Mieszane (Fundusze o różnym stopniu ryzyka)

Umowy przewidują różne formy wpłat i wypłat zgromadzonych środków w zależności od wyboru klienta.

Klient ma możliwość bezpośredniego dostępu do swojego konta inwestycyjnego przez internet lub telefon.

Ofertę przygotowujemy dla każdego klienta indywidualnie w zależności od potrzeb.