Grupowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie przeznaczone dla zakładów pracy (firm) zatrudniających co najmniej 3 osoby. Płatnikami takiego ubezpieczenia mogą być pracownicy, lub zakład pracy. Warunki ubezpieczenia negocjowane są indywidualnie. Zakres ubezpieczenia dobiera się w zależności od potrzeb i możliwości finansowych klientów.