Indywidualne ubezpieczenie na życie (Polisa Życie)

Ubezpieczenia świadczeniowe na życie możecie Państwo zawrzeć w następujących formach:

1. Indywidualne

Takie ubezpieczenie może zawrzeć każda osoba która nie ukończyła 60 roku życia. Szczególnie polecane jest dla osób nie pracujących, lub wykonujących działalność gospodarczą. Oto nasza oferta takiego ubezpieczenia (w ofercie macie Państwo do wyboru jeden z trzech wariantów):

2. Grupowe

Jest to ubezpieczenie przeznaczone dla zakładów pracy (firm) zatrudniających co najmniej 3 osoby. Płatnikami takiego ubezpieczenia mogą być pracownicy, lub zakład pracy. Warunki ubezpieczenia negocjowane są indywidualnie. Zakres ubezpieczenia dobiera się w zależności od potrzeb i możliwości finansowych klientów.