Kradzież

Od kradzieży z włamaniem można ubezpieczyć:

  • stałe elementy (elemety na stałe przytwierdzone do murów domu, mieszkania)
  • mienie ruchome (wyposażenie domu)

Warunkiem wypłaty odszkodowania jest posiadanie odpowiednich zabezpieczeń domu. Co do zasady wymagane jest posiadanie dwóch zamków "zwykłych" w drzwiach wejściowych, lub jeden atestowany. Jednakże kwestie szczegółowe sa odrębnie regulowane w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Suma Ubezpieczenia od jakiej można ubezpieczyć nieruchomość od kradzieży z włamaniem jest dowolna. Jest to maksymalna kwota do jakiej Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie odpowiadało za szkody wynikłe z kradzieży z włamaniem. Nie ma tu zastosowania zasada proporcji.