Mienie firmy

Majątek firmy można ubezpieczyć od następujących ryzyk:

  • ogień i inne zdarzenia losowe
  • kradzież z włamaniem i rabunek
  • wandalizm
  • szyby i inne przedmioty od stłuczenia

Składki uzależnione są od wartości majątku i branży w jakiej firma funkcjonuje.