NNW

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków umożliwia wypłatę odszkodowania za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania zależy od Sumy Ubezpieczenia.

Ubezpieczamy:

  • osoby indywidualne
  • zakłady pracy
  • rodziny