OC działalności

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność Cywilna za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Koszt ubezpieczenia zależny jest od:

  • Sumy Gwarancyjnej
  • Obrotów firmy
  • Rodzaju prowadzonej działalności