OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Każdy właściciel pojazdu zarejestrowanego ma obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia trwa 1 rok.

Ubezpieczenie OC pojazdów chroni kierującego pojazdem przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Ubezpieczenie OC pojazdów chroni zarówno sprawcę jak i poszkodowanego. Sprawcę, bo chroni jego majątek. A poszkodowanego, bo daje mu gwarancje zaspokojenia swoich roszczeń.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zawierają umowy ubezpieczenia OC pojazdów na warunkach określonych ustawą z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych.