Pakiety (kompleksowe ubezpieczenie)

W pakiecie możecie Państwo ubezpieczyć:

  • nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych
  • nieruchomość od kradzieży z włamaniem
  • OC w życiu prywatnym
  • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla całej rodziny

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych oferuje dodatkowe zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne. Ich wysokość zależy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego (najczęściej w granicach 5 % - 20 %).