Pożar i inne zdarzenia losowe

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych chroni Państwa mienie m.in. od następujących zdarzeń:

 • pożar
 • zalanie
 • opady atmosferyczne
 • huragan (działanie silnego wiatru)
 • powódź
 • uderzenie pioruna
 • wybuch
 • i wiele innych...

Od ognia i innych zdarzeń losowych można ubezpieczyć:

 • nieruchomość ze stałymi elementami - dom, mieszkanie razem z elementami na stałe przytwierdzonymi do murów, takimi jak: kafelki, panele, wanny, umywalki, meble wbudowane, wszelie instalacje, elementy dekoracyjne i inne...
 • stałe elementy mieszkania - elementy na stałe przytwierdzone do mieszkania, takie jak podane wyżej: kafelki, panele, wanny, umywalki, meble wbudowane, instalacje, elementy dekoracyjne. Stałe elementy ubezpieczamy wtedy gdy budynek wielomieszkaniowy jest ubezpieczony (np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia ubezpiecza budynek od zdarzeń losowych) a Państwo chcecie ubezpieczyć elementy które stanowią Wasz "wkład" w mieszkanie-podnoszący jego wartość.
 • mienie ruchome - czyli wyposażenie Państwa domu lub mieszkania, takie jak: sprzęt AGD, RTV, sprzęt elektroniczny, meble i inne...
 • obiekty małej architektury (altany, tarasy, chodniki, studnie, ogrodzenie), budynki gospodarcze, garaże

Dodatkowo możecie Państwo rozszerzyć swoje ubezpieczenie od zdarzeń wynikłych z :

 • przepięć - spalenie sprzętu(np. AGD, RTV, sprzęt elektroniczny i inne...) zasilanego prądem, w wyniku przepięć w sieci elektrycznej
 • wandalizmu
 • szyby od stłuczenia

Składka i suma ubezpieczenia

Składka ubezpieczeniowa zależna jest od Sumy Ubezpieczenia (wartości nieruchomosci).

Wartość odtworzeniowa i rzeczywista

Nieruchomość można ubezpieczyć od wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej. Jaka jest różnica między nimi?:

 • odtworzeniowa to wartość "jak nowa". Tzn. w razie szkody otrzymujecie Państwo takie odszkodowanie jakie pozwoli Państwu na wykupienie nowego mieszkania, lub wybudowanie nowego domu.
 • rzeczywista to wartość "po odliczeniu zużycia". Otrzymacie Państwo odszkodowanie w wysokosci wartości zniszczonych elementów domu, ale z odliczeniem ich zużycia. Ten wariant jest tańszy.

Zawsze staramy się Państwu ubezpieczać mienie od wartości odtworzeniowej i zachęcamy do wykupywania tego wariantu ubezpieczenia. Wariant ten nie jest wiele droższy, a w razie szkody jesteście Państwo zadowoleni z wysokości odszkodowania. Na podstawie prowadzonych statystyk, możemy powiedzieć, że 90 % ubezpieczanych nieruchomosci w naszej agencji ubezpieczanych jest na wartość odtworzeniową.

Uwaga, bardzo ważne!

Chcieli byśmy Państwu przybliżyć jedną (naszym zdaniem - bardzo istotną) kwestię związaną z ubezpieczaniem majątku od pożaru i innych zdarzeń losowych. Tą kwestią jest istniejąca ZASADA PROPORCJI w ubezpieczeniach majątku OD ZDARZEŃ LOSOWYCH.
Jeżeli przypominacie sobie Państwo wielkie nieszczęście jakim była powódź w 1997 roku (która była szczególnie dotkliwa m.in. dla Krapkowic) - wtedy właśnie bardzo często dochodziło do stosowania tej (bardzo niekorzystnej dla klienta) zasady przez Towarzystwa Ubezieczeniowe. Postaramy się Państwu wyjaśnić tę zasadę na przykładzie:

Jan Kowalski jest właścicielem domu jednorodzinnego, którego wartość wynosi około 500.000 zł.. Postanowił go ubezpieczyć na Sumę Ubezpieczenia w wysokości 250.000 zł. Poszedł do agencji ubezpieczeniowej i na pytanie o wartość domu podał tę właśnie sumę. Agencja ubezpieczyła dom, a kilka miesięcy później na terenie w którym Kowalski mieszka doszło do wielkiej wichury. Zerwane zostały dachy i elementy konstrukcyjne domów. Jan Kowalski zgłosił szkodę do firmy ubezpieczeniowej. Likwidator szkody przyjechał na miejsce by dokonać oględzin. Decyzja Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłacie odszkodowania była następująca:

Wartość szkód jakie poniósł Kowalski to 80.000 zł. JEDNAKŻE z uwagi na to, że dom Pana Kowalskiego warty był 500.000 (a nie 250.000) odszkodowanie również zostaje wypłacone 2 razy mniejsze. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca 40.000 zł. odszkodowania.

WNIOSEK: w ubezpieczeniu od ognia i zdarzeń losowych radzimy zawsze podawać faktyczną wartość nieruchomości. Proszę pamiętać, że to zawsze klient deklaruje wartość nieruchomości. Jeżeli nie znacie Państwo wartości swojego domu (mieszkania) to proszę się tym nie zniechęcać. Proszę określić taką wartość jaka wystarczająca będzie na odbudowanie takiego domu od podstaw (w przypadku mieszkań: jego przybliżona wartość rynkowa).

Dopuszczalna granica błędu w oszacowaniu wartości nieruchomości to 20 % - 25 % (zależnie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego).