Przydatne informacje

Otrzymałem za niskie odszkodowanie

Jeżeli otrzymałeś (Twoim zdaniem) za niskie odszkodowanie, powinieneś złożyć odwołanie od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego przynzające odszkodowanie. Jeżeli jesteś naszym klientem - zgłoś się do nas. Sprawdzimy jaka jest Twoja sytuacja i w razie potrzeby pomożemy Ci w dochodzeniu należnego odszkodowania.

Wybieram się za granicę...

Gorąco zachęcamy do wykupywania ubezpieczeń od Kosztów Leczenia za granicą. Bardzo często zapomina się o tym planując wyjazd za granicę. Koszt takiego ubezpieczenia nie jest wysoki a wykupienie go pozwoli Państwu czuć się bezpiecznie w nieprzewidzianych sytuacjach za granicą.

Jeśli planujecie Państwo wyjazd za granicę:

 • do pracy
 • w celach turystycznych, wypoczynkowych
 • na narty, snowboard, inne sporty

Dodatkowe zniżki dla:

 • młodzieży szkolnej i akademickiej
 • zorganizowanych grup (liczących powyżej 9 osób)
Chcę wypowiedzież umowę ubezpieczenia OC

Jeżeli chcesz zrezygnować z ubezpieczenia OC w Towarzystwie Ubezpieczeń w którym do tej pory się ubezpieczałeś musisz te ubezpieczenie WYPOWIEDZIEĆ.

Z uwagi na to, że jest to ubezpieczenie OBOWIĄZKOWE (warunki na jakich zawiera się te ubezpieczenia regulowane są ustawą), wypowiedzenie należy złożyć w Towarzystwie Ubezpieczeń najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

PRZYKłAD:

Jan Kowalski zawarł ubezpieczenie OC pojazdów na okres ubezpieczenia: 21.09.2008 - 20.09.2009r.
Jeśli w kolejnym roku (21.09.2009 - 20.09.2010) Kowalski chce opłacać OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeń, dotychczasową umowę musi wypowiedzieć najpóźniej 19.09.2009 r.

Proszę pamiętać, że ubezpieczenie OC pojazdów co do zasady można zawrzeć tylko na okres 1 roku (z nielicznymi wyjątkami wymienionymi w ustawie). Tak więc, nawet jeśli opłacacie Państwo ubezpieczenie w dwóch ratach, wypowiedzieć ubezpieczenie można dopiero na koniec (rocznego) okresu ubezpieczenia.

Wypowiedzenie najlepiej (bo najbezpieczniej) składać osobiście w oddziale lub agencji Towarzystwa Ubezpieczeń. Proszę bezwzględnie pamiętać o zabraniu POTWIERDZENIA ZłOŻENIA WYPOWIEDZENIA (na takim potwierdzeniu powinna zostać przybita pieczątka, złożny podpis pracownika lub agenta oraz data w jakiej wypowiedzenie zostało złożone).

Wypowiedzenie można również składać drogą pocztową (DECYDUĄŻCĄ DATĄ JEST DATA WPŁYNIĘCIA WYPOWIEDZENIA DO TOWARZYSTWA A NIE DATA STEMPLA POCZTOWEGO - więc najlepiej wypowiedzenia wysyłać odpowiednio wcześniej). Obowiązkowo należy wysłać listem poleconym, lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Nie radzimy wysyłać wypowiedzeń faksem. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeń działające na polskim rynku kwestionują tę formę i mogą nie przyjąć takiego wypowiedzenia za skuteczne.

Kupiłem pojazd - co zrobić?

Zgodnie z Ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach na dzień dzisiajszy nabywa się pojazdy wg. poniższych zasad:

 • jeżeli kupiłeś pojazd, nabyłeś również polisę ubezpieczeniową sprzedającego
 • sprzedający ma obowiązek zapewnić Ci ubezpieczenie na okres 30 dni od momentu zakupu pojazdu (tak więc to sprzedający płaci za ten okres ubezpieczenia)
 • jeżeli w trakcie tych 30 dni zarejestrowałeś już pojazd na siebie (został Ci wydany tymczasowy dowód rejestracyjny) powinieneś jeździć z : nowym dowodem rejestracyjnym (tymczasowym), polisą poprzedniego właściciela, umową kupna-sprzedaży pojazdu
 • po 30 dniach od momentu zakupu pojazdu musisz już mieć ubezpieczenie wypisane na Twoje dane. W związku z tym masz 2 wyjścia:
  1. Możesz przepisać polisę poprzedniego właściciela na siebie w Towarzystwie Ubezpieczeń   w którym została ta polisa wypisana. W Towarzystwach Ubezpieczeń z którymi my współpracujemy można to zrobić bez żadnych dopłat (pod warunkiem że poprzedni właściciel opłacił polisę jednorazowo. Jeżeli płacił ratalnie, to zobowiązanym do zapłaty kolejnych rat będzie nowy właściciel)
  2. Możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w ciągu tych 30 dni od momentu zakupu pojazdu. W takiej sytuacji przez te 30 dni jeździsz na polisie poprzedniego właściciela a po tym okresie powinieneś już posiadać swoją polisę (możesz ją zawrzeć w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeń).
Sprzedałem pojazd - co zrobić?

Po sprzedaży (zezłomowaniu) pojazdu powinno się wykonać dwie podstawowe czynności (ważna jest tu kolejność):

 1. Zawiadomić Wydział Komunikacji o zbyciu(zezłomowaniu) pojazdu (potocznie: wyrejestrować pojazd) . Jest to czynność bardzo prosta. Należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji umowę kupna-sprzedaży pojazdu(zaświadczenie o zezłomowaniu). W Wydziale przybiją Państwu na umowie(zaświadczeniu) pieczątki potwierdzające złożenie zawiadomienia o zbyciu(zezłomowaniu) pojazdu. W urzędzie będziecie Państwo jeszcze musieli wypełnić wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Na miejscu w każdym Wydziale Komunikacji go Państwo otrzymacie.
 2. Dostarczyć do Towarzystwa Ubezpieczeń (agencji ubezpieczeniowej albo oddziału, filii) umowę kupna-sprzedaży(zaświadczenie o zezłomowaniu) pojazdu ( PODBITą WCZEśNIEJ W WYDZIALE KOMUNIKACJI). Następnie wypełniacie Państwo zawiadomienie o sprzedaży pojazdu.

SPRAWA ZAŁATWIONA


W razie sprzedaży pojazdu Towarzystwo Ubezieczeń zwróci Państwu składkę (którą Państwo opłaciliście za OC) za niewykorzystany okres ubezpieczenia, jednakże pod jednym warunkiem:
nabywca pojazdu musi wypowiedzieć umowe ubezpieczeni. Innymi słowy: nie może korzystać z Państwa ubezpieczenia.