Ubezpieczenie branży medycznej

W ostatnim czasie zasady ubezpieczeń w branży medycznej często się zmieniały.

Od 9 stycznia 2008 występują 3 rodzaje ubezpieczeń Odpowiedziałności Cywilnej dla:

  1. lekarzy
  2. pielęgniarek i położnych
  3. pozostałych zawodó medycznych
  4. Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZOZ-y)

Są to następujące ubezpieczenia:

  1. obowiązkowe (umowa z NFZ)
  2. obowiązkowe (umowa z SPOZ)
  3. dobrowolne