Ubezpieczenie na życie z funduszem emerytalnym

III filar to dobrowolne ubezpieczenie i gromadzenie kapitału emerytalnego. Zgodnie z przewidywaniami specjalistów emerytura z I i II filaru (składka obowiązkowa) będzie wynosić od 40 - 60 % zarobków.

Dlatego pieniądze zgromadzone w III filarze mogą zapewnić utrzymanie komfortu życia po przejściu na emeryturę. Natomiast ubezpieczenie chroni nas i naszą rodzinę w razie wypadków i chorób.

Ofertę przygotowujemy dla każdego indywidualnie w zależności od możliwości finansowych i potrzeb.