Zgłoszenie szkody

Wszelkie szkody proszę zgłaszać telefonicznie na infolinie niżej przedstawione, do poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych:

tl_files/uploads/zgloszenie_szkody.jpg

My służymy natomiast radą i pomocą w razie ewentualnych pytań lub problemów związanych z likwidacją szkody.