Ubezpieczenia pojazdów

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie „OC pojazdów” to w rozwinięciu: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakres ubezpieczenia OC pojazdów w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym jest taki sam. Jego warunki, w tym zakres odpowiedzialności i jej ograniczenia, znajdują się w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, kolizji lub innego zdarzenia drogowego, wskutek którego inny uczestnik ruchu poniósł jakieś straty, wówczas musisz naprawić wyrządzone szkody lub za nie zapłacić. Jeśli masz wykupione OC nie musisz robić tego sam – to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym.

Należy pamiętać, że Ubezpieczenie OC pojazdów jest obowiązkowe. Masz auto, motocykl lub inny pojazd mechaniczny? Nie ma znaczenia, czy go używasz, czy stoi on na przykład w warsztacie lub garażu – zgodnie z prawem musisz wykupić ubezpieczenie OC. W przeciwnym wypadku niezależnie od pokrycia kosztów naprawy wyrządzonych szkód możesz otrzymać karę za brak aktualnego OC pojazdu.

AC

AutoCasco

 

AutoCasco to ubezpieczenie od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. To dobrowolne ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem uszkodzenie pojazdu spowodowane m.in. przez:

 • kolizję/wypadek
 • wandalizm
 • burza, grad lub inne zjawisko pogodowe
 • zatopienie/pożar
 • upadek drzewa/gałęzi
 • przegryzienie przewodów przez zwierzęta
 • próbę kradzieży pojazdu/części

Ubezpieczenie AutoCasco w większości towarzystw ubezpieczeniowych działa na terenie całej Europy z wyłączeniem szkód kradzieżowych na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii.

Warto pamiętać, że warunki ubezpieczenia AC w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym są trochę inne. Istnieje wiele wariantów AutoCasco- w zależności od wybranej wersji ubezpieczenia naprawa uszkodzonego pojazdu może się odbywać w autoryzowanym serwisie danej marki (tzw. ASO), warsztatach partnerskich lub wybranym przez klienta zaprzyjaźnionym warsztacie lokalnym. Istnieje możliwość naprawy pojazdu na częściach oryginalnych lub zamiennikach. Ubezpieczyciele oferują wiele dodatkowych usług, których wykupienie wpływa na komfort klienta w trakcie naprawy uszkodzonego pojazdu- oczywiście pobierając za ten komfort odpowiednią składkę w momencie zawierania ubezpieczenia.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych chcąc dotrzeć do jak największej liczby klientów poszerzyło swoją ofertę o tzw. AutoCasco Mini. Jest to ubezpieczenie z mniejszym zakresem niż standardowe AC ale dzięki temu składka również jest niższa. Dla klientów, którzy nie są zainteresowani ubezpieczeniem pojazdu od uszkodzeń wskutek np. kolizji, a którym najbardziej zależy aby pojazd był ubezpieczony od kradzieży, opcja AutoCasco Mini jest najbardziej atrakcyjna.

ASS

Ubezpieczenie Assistance

 

Ubezpieczenie Assistance polega na organizacji i pokryciu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku pojawienia się nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są m.in. takie zdarzenia jak:

 • wypadek
 • awaria pojazdu
 • awaria ogumienia
 • wyczerpanie paliwa
 • użycie niewłaściwego paliwa
 • rozładowanie akumulatora
 • kradzież pojazdu
 • zatrzaśnięcie kluczyków/sterowników
 • zagubienie lub zniszczenie kluczyków/sterowników

W zależności od wybranego wariantu oraz zdarzenia jakie przytrafiło się na drodze, towarzystwo ubezpieczeniowe może zorganizować m.in.:

 • Holowanie
 • Pojazd zastępczy
 • Naprawę auta w miejscu zdarzenia
 • Zakwaterowanie na czas naprawy auta

Najczęściej pomocą Assistance objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu i Wielkiej Brytanii.

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia pojazdów mają w swojej ofercie również ochronę Assistance. Podobnie jak w przypadku innych dobrowolnych ubezpieczeń, w każdej firmie zakres będzie inny. Limit odległości holowania, ilość dni pojazdu zastępczego, klasa pojazdu zastępczego, rodzaj oraz ilość dni zakwaterowania, a także ilość zdarzeń w trakcie trwania ubezpieczenia- to podstawowe elementy wpływające na komfort ubezpieczonego.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie assistance wyłącznie jako dodatek do OC lub AC. Są jednak firmy, które sprzedają to ubezpieczenie jako niezależne ryzyko również na okres krótkoterminowy (tydzień, miesiąc)

NNW

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

 

Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonej osoby. Najczęściej ubezpieczeni są kierowca wraz ze wszystkimi pasażerami.
Ochrona w większości towarzystw ubezpieczeniowych dotyczy zdarzeń powstałych w ruchu drogowym, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadunku lub rozładunku, postoju i naprawy w trasie oraz na skutek upadku pojazdu, pożaru lub wybuchu wynikającego z przyczyn wewnętrznych.

Wysokość odszkodowania zależy od wielkości uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia- im większa tym wyższe odszkodowanie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oprócz wypłaty odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu pokrywają m.in. koszty: leczenia, rehabilitacji, zakupu przedmiotów ortopedycznych (np. kul) i pomocniczych (np. opasek uciskowych), przeszkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych.

Szyby

Ubezpieczenie szyb

 

Ubezpieczenie szyb w pojeździe polega na organizacji i pokryciu kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w samochodzie. Zakres ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj wszystkie szyby w pojeździe. Najczęściej powodem uszkodzenia jest wandalizm, uderzenie kamienia, gradobicie oraz upadek gałęzi.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych do wymiany szyb używa zamienników. Są to szyby nowe o porównywalnej jakości z szybą oryginalną, ale dystrybuowane poza siecią oficjalnego producenta lub importera pojazdu. Usługa wymiany odbywa się w warsztatach partnerskich danego Ubezpieczyciela.

W niektórych ofertach ubezpieczenia szyb samochodowych zakres terytorialny ogranicza się tylko do Polski.
Należy również zwrócić uwagę, że towarzystwa ubezpieczeniowe często stosują udziały własne w szkodzie- wówczas klient pokrywa część kosztów wymiany lub naprawy szyby. Zdarzają się udziały własne kwotowe (np. 50zł przy każdej wymianie) oraz procentowe (np. 25% kosztów wymiany). Niektóre firmy ubezpieczeniowe stosują udziały własne dopiero przy drugiej i kolejnej szkodzie.
Ubezpieczenie szyb samochodowych jest sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako dodatek do OC lub AC.

Szukasz najtańszego OC? Chciałbyś rozszerzyć zakres o dodatkowe ryzyka? A może chcesz wykupić ubezpieczenie swojego pojazdu w komfortowym pakiecie razem z AC?
Niezależnie od tego jakiego zakresu potrzebujesz –

zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą, który dobierze ofertę do Twoich potrzeb.