Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości polega na ochronie naszego majątku od uszkodzeń wskutek m.in. zdarzeń losowych, kradzieży, wandalizmu, awarii. Ubezpieczeniem możemy objąć:

Dom

Jednorodzinny lub wielorodzinny, stałe elementy domu, wyposażenie domu (mienie ruchome), budynki gospodarcze oraz wyposażenie posesji (budowle, obiekty na terenie działki).

Mieszkanie

Stałe elementy mieszkania, wyposażenie mieszkania (mienie ruchome) oraz garaż.

Domek letniskowy

Altankę na ogródkach działkowych, wyposażenie domku (mienie ruchome), stałe elementy domku oraz wyposażenie posesji (budowle, obiekty na terenie działki).

Dom w budowie

Stałe elementy domu, wyposażenie domu (mienie ruchome, materiały i narzędzia budowlane), budynki gospodarcze, wyposażenie posesji (budowle, obiekty na terenie działki).

Podstawą ubezpieczenia nieruchomości jest ryzyko zdarzeń losowych, rozumianych jako zdarzenia spowodowane przez żywioły (deszcz, wiatr, grad, uderzenie pioruna itp.), działanie ognia i wody, upadek drzewa, uderzenie pojazdu, przepięcia, stłuczenia i wiele innych zdarzeń na których wystąpienie właściciel nie ma wpływu.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych można rozszerzyć o wiele dodatkowych ryzyk, do których zaliczają się m.in.: kradzież, wandalizm, rabunek oraz assistance (pomoc specjalisty w razie awarii).

Ubezpieczenia nieruchomości bardzo często są oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w formie pakietów, w których oprócz ubezpieczenia naszego majątku możemy wykupić dodatkową, prywatną ochronę dla właścicieli lub mieszkańców. Najbardziej popularnym ryzykiem dodatkowym jest Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym- ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez domowników osobom trzecim (również poza terenem nieruchomości). Pozostałe ryzyka dostępne w ramach pakietów to m.in. ubezpieczenia: NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), poważnego zachorowania, ochrony prawnej.

Innym rodzajem ubezpieczeń nieruchomości jest Obowiązkowe ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego. Zakres tego ubezpieczenia jest regulowany przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z powyższym wydawać by się mogło, że każdy ubezpieczyciel oferuje taką samą ochronę. Są jednak towarzystwa ubezpieczeniowe, które oprócz zakresu podstawowego wynikającego z ustawy, rozszerzyły ochronę budynków rolnych oraz wyposażenia o dodatkowe zdarzenia. Dzięki temu obecnie ubezpieczenie gospodarstwa rolnego może być bardzo kompleksowe.

Podczas wyboru ubezpieczenia nieruchomości należy pamiętać, że oferta w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będzie nieco inna. Różnice znajdują się w zakresie ochrony, definicjach poszczególnych zdarzeń, ograniczeniach odpowiedzialności. Dlatego wybierając tego typu ubezpieczenie, gdzie zazwyczaj ochroną jest objęty największy majątek jaki posiadamy, nie należy kierować się wyłącznie ceną polisy. Bazując na naszym ponad 20-letnim doświadczeniu w obsłudze ubezpieczeń majątkowych sugerujemy aby wybierać oferty renomowanych ubezpieczycieli. Dzięki różnorodności przypadków szkód z jakimi klienci mieli styczność przez lata współpracy z naszą agencją, wiemy jak przygotować ofertę, która zapewni komfort i poczucie bezpieczeństwa w każdej sytuacji.