Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Ubezpieczenie podróży zagranicznych polega przede wszystkim na organizacji
i pokryciu kosztów natychmiastowej pomocy medycznej za granicą.

Ilość możliwych zdarzeń, przez które możemy być zmuszeni do skorzystania ze specjalistycznej pomocy jest bardzo duża. Nagłe zachorowanie, wypadek, zaostrzenie choroby przewlekłej i wiele innych przypadków to powody ogromnego stresu. Jeżeli posiadamy dobre ubezpieczenie podróżne, kompleksowa organizacja pomocy w powyższych sytuacjach z pewnością poprawi nasz komfort. Większość towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia pomoc za granicą zarówno w placówkach państwowych jak i prywatnych.

Jednym z podstawowych czynników kosztu ubezpieczenia turystycznego jest suma ubezpieczenia- czyli kwota, do której towarzystwo ubezpieczeniowe będzie udzielało ochrony. Należy pamiętać aby ta suma nie była zbyt niska, gdyż koszty leczenia (diagnostyki, hospitalizacji, zabiegów, transportu medycznego) w wielu krajach są bardzo duże. Innymi czynnikami wpływającymi na cenę takiej polisy są m.in.: kierunek podróży oraz wiek ubezpieczonego.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka do których należą np.:

 • Zaostrzenie chorób przewlekłych
 • Wyczynowe uprawianie sportów
 • Uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • Wykonywanie pracy fizycznej
 • Wyjazdy do miejsc zagrożonych wojną/atakami terrorystycznymi

Większość towarzystw ubezpieczeniowych proponuje klientom ubezpieczenie turystyczne w formie pakietów. Oprócz pomocy medycznej owe pakiety zawierają m.in.:

 • Usługi assistance (np.: transport, koszty poszukiwań i ratownictwa, pomoc tłumacza)
 • NNW- odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wyniku
  nieszczęśliwego wypadku
 • OC- pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie podróży zagranicznej
 • Bagaż- odszkodowanie za utratę, zniszczenie, niedostarczenie bagażu

Podobnie jak większość ubezpieczeń dobrowolnych, ochrona w zakresie podróży zagranicznych będzie różnić się w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Udział własny, limity poszczególnych świadczeń, ograniczenia odpowiedzialności za np. spożywanie alkoholu, czy sprawność organizacji pomocy to elementy, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze oferty.

Jesteśmy przekonani, że jakość ubezpieczenia podróży zagranicznych powinna być elementem decydującym przy wyborze towarzystwa, które będzie chronić życie i zdrowie nasze oraz naszych bliskich.