Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Ten rodzaj ubezpieczenia w naszej agencji skierowany jest do firm z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw.

Ilość podmiotów działających na polskim rynku w tej grupie sięga niemal 2 mln. Tak duża grupa potencjalnych klientów sprawia, że towarzystwa ubezpieczeniowe nieustannie rozbudowują ofertę swoich produktów skierowanych do coraz bardziej świadomych właścicieli firm. Ilość nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą się przytrafić w codziennej działalności, sprawia że coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą, nie wyobraża sobie funkcjonowania bez ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie firmy oprócz funkcji ochronnej zapewnia wiarygodność wśród partnerów i klientów.

Standardowe ubezpieczenie firmy może zapewniać ochronę:

 • Majątku firmy od:
  • Zdarzeń losowych (pożar, zalanie, huragan, przepięcia, itp.)
  • Kradzieży
  • Dewastacji
  • Uszkodzenia sprzętu elektronicznego
  • Mienia w transporcie (tzw. Cargo)
  • Usług assistance (pomoc specjalisty np. hydraulika, elektryka)
 • Odpowiedzialności cywilnej
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników
 • Ochrony prawnej

Ubezpieczenie kompleksowe

 

Firmy ubezpieczeniowe w ramach jednej polisy chcą udzielać kompleksowej ochrony zapewniając jednak elastyczność. Ubezpieczenie firmy może obejmować pojedynczą grupę ryzyk np. ubezpieczenie majątku od kradzieży lub zdarzeń losowych. Zdecydowana większość towarzystw tak konstruuje oferty aby objąć ochroną jak największą ilość potencjalnych zdarzeń.. Z tego względu cena pakietu obejmującego kompleksową ochronę na jednej umowie zazwyczaj jest niższa niż ubezpieczenie poszczególnych ryzyk na osobnych polisach.

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe stale poszerzają swoją ofertę. Przykładem może być ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO. Jest to ochrona przed skutkami ataku hakerskiego, złośliwego oprogramowania czy naruszenia przepisów dotyczących prywatności. Rekompensata strat finansowych poniesionych w wyniku nieupoważnionego przelewu czy kradzieży pieniędzy z konta bankowego firmy, coraz częściej jest przedmiotem zainteresowania firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie flotowe pojazdów

 

Poczucie bezpieczeństwa, stabilność, oszczędność czasu i zwyczajne korzyści finansowe to powody, dla których coraz więcej podmiotów gospodarczych decyduje się również na ubezpieczenie flotowe pojazdów. Ten rodzaj ubezpieczeń skierowany jest do firm posiadających co najmniej kilka pojazdów. W gronie klientów, którzy skorzystali z takiego rozwiązania za pośrednictwem naszej agencji są przedsiębiorstwa działające w różnych branżach.

Ubezpieczenie dla medyków

 

Posiadamy w naszej ofercie również ubezpieczenia dedykowane dla osób wykonujących zawody medyczne, skierowanych do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych zawodów medycznych.

Ubezpieczenie finansowe

 

Innym rodzajem ubezpieczeń oferowanych przez naszą agencję są ubezpieczenia finansowe. W ramach tego segmentu obsługujemy głównie firmy budowlane, które potrzebują zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia wadium, należytego wykonania umowy (kontraktu) oraz ubezpieczenie wad i usterek.

Przygotowanie dobrego ubezpieczenia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy jest to jednoosobowa działalność czy przedsiębiorstwo zatrudniające kilkudziesięciu pracowników, wymaga odpowiedzialności i profesjonalizmu.

Nasze doświadczenie w obsłudze tego rodzaju ubezpieczeń może zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa w codziennej pracy.